Omni-channel: alle marktpartijen nemen nieuwe posities in

“2012 was het kanteljaar, kun je achteraf zeggen. Het besef dat consumenten offline én online willen bestellen, was er misschien al, maar sinds vorig jaar neemt iedereen die opvatting echt serieus. Nu zitten we in een periode waarin er grote stappen worden gemaakt. Dit gaat dwars door de bedrijfskolom heen. Alle marktpartijen: fabrikant, groothandel en retail zoeken ieder vanuit hun eigen positie naar online mogelijkheden en vechten om een nieuw plekje in dit open speelveld.
Read More

Digital Disruption

“je kan maar beter jezelf overbodig maken, voordat iemand
anders dat voor je doet”

 

Clayton Christensen

Internationale verschillen in webdesign

Internationale websites verschillen vaak sterk van land tot land. Zo bevat Youku.com, de Chinese variant van Youtube maar liefs 19 hoofdnavigatie items en zes tabs. De Nederlandse variant telt zes hoofdnavigatie items en geen tabs. De verschillen in webdesign zijn niet toevallig. De sites spelen in op de specifieke gewoontes en culturele achtergrond van de sitebezoekers. Dit artikel beschrijft de belangrijkste aandachtspunten bij het ontwerpen van websites voor verschillende landen.
Read More
Pitch als beauty contest

De pitch kan beter: effectief selecteren van een webbureau

Wie een website wil laten bouwen komt vroeg of laat op het punt om een webbureau te selecteren. In de regel wordt dan een pitch uitgeschreven. Deze beauty contest voor webbureaus heeft als doel het beste en goedkoopste bureau voor de klus te vinden en alle verrassingen in de realisatiefase uit te sluiten. In de praktijk is een pitch tijdrovend en wordt het resultaat zelden volledig bereikt. In dit artikel beschrijf ik dertien do’s en don’ts om het pitchproces effectiever te maken, vanuit het perspectief van de opdrachtgever en die van het bureau.

Read More

Business case voor de corporate website

Bij de meeste corporate website projecten ontbreekt een gedegen business case. Organisaties vinden het lastig om de baten van online corporate communicatie in geld uit te drukken en laten dit dan maar gemakshalve achterwege. Een gemiste kans. Dit artikel schetst de voordelen van een business case voor de corporate website en biedt handvatten voor het opstellen ervan.
Read More

The Next Web ’09: Google en Twitter in hoofdrol

Niet alleen het heden, maar ook de toekomst van het web wordt door Google en Twitter gedomineerd. Er ontstaat een nieuwe generatie mensen die continu in 140 karakters communiceert en alle denkbare data van zijn leven vastlegt en herbeleeft via de technologie van Google. Nou ja, misschien is dat enigszins overdreven. Feit is wel dat Google en Twitter een grote rol spelen in het toekomstbeeld. Dat werd geschetst op dag drie van The Next Web Conference ’09.

Read More

Schrijf de Long Tail nog niet af

De populaire Long Tail theorie van Chris Anderson staat zwaar onder druk. Recent onderzoek toont aan dat de theorie in de Britse muziekindustrie niet opgaat. Slechts een klein deel van het totale online muziekaanbod blijkt verantwoordelijk voor de totale omzet aan verkochte albums. Voor velen voldoende reden om de Long Tail theorie af te schrijven. Maar daar doe je Chris Anderson en jezelf tekort mee.

Read More

De internetbubble 2.0 spat uiteen (deel 3)

Enkele maanden geleden gaf ik aan dat de bankencrisis een einde aan de web2.0 hausse zou maken. Tenminste aan de terminologie, niet aan de inhoud.

Deze mening werd me op frankwatching.com niet in dank afgenomen. Recent onderzoek wijst uit dat ik in ieder geval op een vlak gelijk krijg. Bijna 20% van de marketeers geeft aan dat zij moe worden van het buzzword Web 2.0. Of ze de principes van web2.0 nog steeds toepassen, moet nog blijken.

Zie ook: De nalatenschap van Web2.0 in een periode van recessie op frankwatching.com

De internetbubble 2.0 spat uiteen (2)

Het einde van het Web 2.0 tijdperk lijkt nabij. Echter niet het langverwachte Web 3.0 kondigt zich aan, maar een periode van bezinning. In de komende jaren wordt uitgemaakt of het gedachtegoed van Web 2.0 de economische neergang overleeft of als een van de vele hypes in het internetarchief verdwijnt. Als de voortekenen juist zijn, doorstaat de essentie van Web2.0 deze beproeving met gemak. Alleen de kenmerkende vormgeving, symbolen en het jargon verdwijnen weer even snel als zij opkwamen. Een korte vooruitblik.

Read More