De internetbubble 2.0 spat uiteen (2)

Het einde van het Web 2.0 tijdperk lijkt nabij. Echter niet het langverwachte Web 3.0 kondigt zich aan, maar een periode van bezinning. In de komende jaren wordt uitgemaakt of het gedachtegoed van Web 2.0 de economische neergang overleeft of als een van de vele hypes in het internetarchief verdwijnt. Als de voortekenen juist zijn, doorstaat de essentie van Web2.0 deze beproeving met gemak. Alleen de kenmerkende vormgeving, symbolen en het jargon verdwijnen weer even snel als zij opkwamen. Een korte vooruitblik.

Read More

Social Network aggregators

Het lijkt een paradox. Online sociale netwerken zijn er om het ons gemakkelijk te maken, maar door het grote aanbod aan netwerken wordt het juist ingewikkelder om contacten terug te vinden. Een oude schoolvriend staat op schoolbank.nl, een studiegenoot op LinkedIn, de buurvrouw en haar kinderen op Hyves en de Italiaanse vakantieliefde op Facebook. En dan heb ik nog maar een fractie van het aantal websites genoemd waar je een profiel kan aanmaken, content creëren en communiceren. Bijna alle Web2.0 sites zoals Flickr, Twitter, Youtube en Last.fm zijn met deze functies uitgerust. Het wordt steeds lastiger om alles nog te volgen. Bart Schutz spreekt in dit verband van Interaction Overload, een burn out door het volgen van alle sociale contacten op internet.

 

Read More

Doomscenario: de internetbubble2.0 spat uiteen

Opgelet! Voor een ieder die werkzaam is in de communicatie- en internetbranche volgt hier een waarschuwing. De internetbubble2.0 is mogelijk voorbij. Bereid je nu voor op het post-web2.0 tijdperk. Wat is er aan de hand? De kredietcrisis heeft meer gevolgen voor de economie dan het zich in eerste instantie liet aanzien. Was het ingrijpen van de nationale banken afgelopen zomer nog voldoende voor koersherstel. Inmiddels staan alle beurzen in mineur en laten ook de belangrijkste economische indicatoren een onheilspellend beeld zien.

Read More

SpongeBob Spruitjes

 

SpongeBobWat bepaalt de waarde van een merk? Volgens mij, de meerwaarde die de consument voor het product wil betalen en de reikwijdte: het aantal product- categorieën waarin het een positieve merkbeleving oproept. Nu staat Apple bekend als een van de sterkste merken van deze tijd. Maar is dat wel terecht? De reikwijdte van het merk is immers beperkt. Computers, software, MP3 spelers en telefoons. Dan heb je het wel gehad. Natuurlijk zal Steve Jobs hier nog productcategorie n aan toevoegen, maar ver van de oorsprong zullen die niet liggen.

Read More

De arbeidsmarkt door een marketingbril

Hoe kan het dat de arbeidsmarkt anno 2007 nog zo ondoorzichtig is? Slechts dertig procent van beschikbare banen wordt ingevuld via openbare vacatures. Dat betekent dat zeventig procent van alle vacatures buiten de markt wordt gehouden. Die functies worden op andere manieren ingevuld: via via, iemand die weer iemand anders kent, via interne procedures of via werving en selectiebureaus.

Read More

Gezocht: moed en creativiteit

Ernst & Young publiceerde deze maand Mediabarometer: Eyeballs & communities. Een goed overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot online sociale netwerken. Een van de conclusies van het onderzoek is dat adverteren op sociale netwerksites, ondanks de enorme gebruikersaantallen, nog niet erg populair is. Ernst en Young geeft als verklaring dat adverteerders huiverig zijn voor advertenties op de netwerksites omdat ze de inhoud van deze sites niet in de hand kunnen houden.

Read More

The Cluetrain Manifesto anno 2007

Onder de naam The Cluetrain Manifesto stelden vier internetpioniers een manifest op van 95 stellingen over de toekomst en impact van het internet op onze economie en samenleving. Het manifest is een bloemrijke aanklacht tegen de traditionele manier van zakendoen in de westerse samenleving.Dit gebeurde in 1999 aan de vooravond van de grote internet hausse. Een jaar later verscheen het gelijknamige boek. Het boek werd een bestseller en wordt anno 2007 door velen als de bijbel van online business beschouwd.

Read More