B2C2B-marketing: een sprong vooruit in de bedrijfskolom

Business-to-Consumer-to-Business (B2C2B) is een geavanceerde vorm van bottom-up marketing, die de laatste tijd enorm aan populariteit wint. Nieuwe technologiebedrijven als Dropbox, Uber en LinkedIn danken er hun succes aan. Twee jaar geleden startte groothandel Technische Unie het B2C2B-platform Thuiscomfort.nl. Wat zijn de ervaringen en wat kunnen andere bedrijven hiervan leren?

Read More

De dood van de B2B verkoper

Forrester voorspelt dat in 2020 in Amerika alleen al een miljoen verkoopmedewerkers hun baan zullen verliezen. Dit dankzij de verdere digitalisering in B2B, die qua impact nog groter is dan in B2B. Echter niet alle verkopers verliezen hun baan. Onderstaande infographic geeft dit perfect weer.

Read More