Clue train manifesto 2015

Auteurs van Cluetrain Manifesto na 16 jaar met nieuwe ‘clues’

David Weinberger en Doc Searls, twee van de originele auteurs van de Cluetrain Manifesto, hebben na zestien jaar een reeks nieuwe stellingen over internet opgesteld. Net als in 1999 zijn ze lyrisch over de mogelijkheden en verafschuwen de ongebreidelde vercommercialisering van het world wide web. Het manifest is geschreven als moreel kompas voor de internetgemeenschap. Eigenlijk zou iedereen die iets doet met internet er kennis van moeten nemen.

Read More

The Cluetrain Manifesto anno 2007

Onder de naam The Cluetrain Manifesto stelden vier internetpioniers een manifest op van 95 stellingen over de toekomst en impact van het internet op onze economie en samenleving. Het manifest is een bloemrijke aanklacht tegen de traditionele manier van zakendoen in de westerse samenleving.Dit gebeurde in 1999 aan de vooravond van de grote internet hausse. Een jaar later verscheen het gelijknamige boek. Het boek werd een bestseller en wordt anno 2007 door velen als de bijbel van online business beschouwd.

Read More