The Next Web ’09: Google en Twitter in hoofdrol

Niet alleen het heden, maar ook de toekomst van het web wordt door Google en Twitter gedomineerd. Er ontstaat een nieuwe generatie mensen die continu in 140 karakters communiceert en alle denkbare data van zijn leven vastlegt en herbeleeft via de technologie van Google. Nou ja, misschien is dat enigszins overdreven. Feit is wel dat Google en Twitter een grote rol spelen in het toekomstbeeld. Dat werd geschetst op dag drie van The Next Web Conference ’09.

Read More

Social Network aggregators

Het lijkt een paradox. Online sociale netwerken zijn er om het ons gemakkelijk te maken, maar door het grote aanbod aan netwerken wordt het juist ingewikkelder om contacten terug te vinden. Een oude schoolvriend staat op schoolbank.nl, een studiegenoot op LinkedIn, de buurvrouw en haar kinderen op Hyves en de Italiaanse vakantieliefde op Facebook. En dan heb ik nog maar een fractie van het aantal websites genoemd waar je een profiel kan aanmaken, content creëren en communiceren. Bijna alle Web2.0 sites zoals Flickr, Twitter, Youtube en Last.fm zijn met deze functies uitgerust. Het wordt steeds lastiger om alles nog te volgen. Bart Schutz spreekt in dit verband van Interaction Overload, een burn out door het volgen van alle sociale contacten op internet.

 

Read More

Doomscenario: de internetbubble2.0 spat uiteen

Opgelet! Voor een ieder die werkzaam is in de communicatie- en internetbranche volgt hier een waarschuwing. De internetbubble2.0 is mogelijk voorbij. Bereid je nu voor op het post-web2.0 tijdperk. Wat is er aan de hand? De kredietcrisis heeft meer gevolgen voor de economie dan het zich in eerste instantie liet aanzien. Was het ingrijpen van de nationale banken afgelopen zomer nog voldoende voor koersherstel. Inmiddels staan alle beurzen in mineur en laten ook de belangrijkste economische indicatoren een onheilspellend beeld zien.

Read More

De arbeidsmarkt door een marketingbril

Hoe kan het dat de arbeidsmarkt anno 2007 nog zo ondoorzichtig is? Slechts dertig procent van beschikbare banen wordt ingevuld via openbare vacatures. Dat betekent dat zeventig procent van alle vacatures buiten de markt wordt gehouden. Die functies worden op andere manieren ingevuld: via via, iemand die weer iemand anders kent, via interne procedures of via werving en selectiebureaus.

Read More

Aanbod online enquête tools enorm verbeterd

Trouwe bezoekers van marketingbril.nl weten dat ik dit weblog vaak misbruik om nieuwe programma’s en tools uit te testen. Vandaag test ik een aantal online enquête tools. De afgelopen jaren is het aanbod en de kwaliteit van tools (widgets) om online enquêtes te maken enorm toegenomen. Liet het gebruiksgemak van dergelijke tools voorheen nog te wensen over, nu is die echt super. In vijf minuten heb je een eenvoudige enquête in elkaar gezet en ik overdrijf niet.

Read More

Google koopt Jaiku, niet Twitter

Zei ik onlangs iets naars over Twitter? Overgehypt in Nederland? Ik blijk niet de enige. Steeds meer mensen publiceren negatieve berichten over Twitter. Mij verbaast het dan ook niet dat Google een ander bedrijf in dezelfde categorie overneemt, namelijk Jaiku. Maar het had ook bijvoorbeeld FreindFeed kunnen zijn.

Google zoekt al een tijdje naar een goede status update service om haar eigen online social network site Orkut te versterken. Eerst heeft Google het nog zelf geprobeerd met “Daily Me’, maar dat heeft er nog niet voor gezorgd dat ze voldoende opgewassen is tegen moderne SNS sites als Facebook.

Overname van Jaiku ligt dan voor de hand. Waarom? Niet dat Jaiku meer gebruikers heeft. Op dat gebied wint Twitter. Maar omdat het meer open is. Je kan al jouw feeds automatisch, ook die van Twitter, naar Jaiku richten. Zonder handen. En dat helpt.

Verder lees ik dat Jaiku technisch meer stabiel zou zijn en er mogelijk persoonlijke redenen zijn. Dat laatste zullen we natuurlijk nooit weten, maar de prijs is natuurlijk ook een belangrijk punt. Google blijft natuurlijk niet altijd de hoofdprijs betalen. Dat moeten de toekomstige overname kandidaten ook begrijpen.

Als troost kan Twitter natuurlijk nog naar de vrienden van Bill Gates stappen.

Wordt vervolgd…

Social Network Marketing

Het aantal artikelen over online social networking sites (SNS)op dit weblog neemt hand over hand toe. Dat was nooit mijn bedoeling. Maar het is dan ook een niet te negeren ontwikkeling. Kijk maar eens naar de lijst van social network websites. Van alle diensten van Google, en dat zijn er nog al wat, genereert nota bene Orkut de meeste pageviews. Dan moet je er wel over schrijven

Marketeers hebben deze trend ontdekt en verschuiven massaal hun advertentiebudget richting SNS sites ten koste van search engine marketing en andere vormen van online marketing. In een boeiend artikel op Signal versus Noise voorspelt eMarketer het volgende:

On average, companies with a global market will spend about $1.2 billion in advertising on SNS sites in 2007. This estimate is a lot higher than the mere $445 million generated last year. In just less than four years from now, the numbers are expected to be about $3.6 billion, according to eMarketer.In the U.S. alone, overall advertising spending on social networks as a proportion of total online ad spending is expected to increase from about 2.14 percent last year to 6.82 percent in 2011.

Gezien de enorme toename van het sitebezoek van de SNS Sites, lijkt me deze voorspelling nogal conservatief. Tenzij eMarketer er rekening mee heeft gehouden hoe gemakkelijk het is om een SNS site slechts als lokkertje naar andere sites te gebruiken, zonder maar n cent aan de SNS te betalen (zie video: Mareting on MySpace).

Deze vorm van het verplaatsten van site traffic, verklaart waarom Google een zo breed dienstenpakket heeft. Waar het marketingkwartje ook valt, het valt in ieder geval bij Google.

Crowdsoursing en de levenscylus van zoektermen

Het isvaak moeilijk om eengoede zoekterm te vinden waarmeeje in een keereen groep van artikelen over hetzelfde onderwerp kan vinden. Snelzijn de zoekwoorden te generiek, wat leidt totte veel en ongericht resultaat. Een combinatie van zoekwoorden lijkt dan de oplossing, maar ook dat is in de meestezoekmachines nog steeds puzzelen.

In enkele gevallen werkt eenzoekwoord tijdelijk heel goed. Neembijvoorbeeld”Web2.0″. In 2004 verscheen de term voor het eerst op internet, naar aanleiding van deO’Reilly Media Web 2.0 conference.Vanaf dat moment werder steeds meer over het onderwerpgepubliceerd en stond de zoekterm garant voor interessante artikelen en weblogs.

In de loop van 2005 werd de zoekterm “Web2.0″bij een groterpubliek populair. Dit zorgde voor eengrotere stroom aan artikelen, maar zorgde er ook voor dat steeds meer commercile partijen en volgers de zoekterm gingen gebruiken. Een zoekterm uit de zoektermen top 1000 staat immers garant voor een grote hoeveelheid sitebezoek. Inmiddels levert”Web2.0″in Googleeen brei op aan commercile artikelen en websites van matige kwaliteit.

Door zijn populariteit is”Web2.0″ als zoekterm als het ware vanzelf gedevalueerd en heeft de zoekterm het einde van zijn levencylus bereikt. Dit overkomt meer termen, zoals”Online Social Media” en “User Generated Content”.

Als je de redenatie omdraait, zou je op deze manier ook trendskunnen signaleren.Een zoekterm die nu mooi resultaat oplevert is bijvoorbeeld “Crowdsourcing”. De term werd vorig jaar voor het eerst gebruikt door Jeff Howe inJuni, 2006 in Wired Magazineen beschrijft het gebruik van klanten bij het ontwikkelen vanproducten en diensten door bedrijven. De zoekterm levert een interessante stroom aan artikelen op en werkt een stuk beter dan andere zoektermen.

DeGoogle Trends grafiek hieronder geeft de populariteit van de zoekterm “Web2.0″ en het aantal nieuwsberichten over dit onderwerp weer. Als je dit vergelijkt met de grafiek vande term”Crowdsourcing” zie je overeenkomsten.”Crowdsourcing” zit echter aanhet begin van zijn levenscyclus.”Web2.0″ is als zelfstandige zoekterm inmiddels nauwelijk bruikbaar.

Web 2.0

Google Trends

Crowdsourcing

Google Trends

Facebook en de overtreffende trap van Web2.0?

In Nederland worden Second Lifeen Twitter mijn inziensoverschat,echteronline social network Facebookkrijgt minder aandacht dan het verdient.

FacebookFacebook is een online social network, vergelijkbaar met Hyves, dat met name in de VS grote populariteit geniet onder studenten. De naam is afgeleid van smoelenboek, het boek op universiteiten waarin alle studentenper jaargang worden geportretteerd.Facebook is de nummer twee in Amerika en groeit vele malen sneller dan de nr 1. MySpace. Inmiddels maken steeds meer50 plussers ook gebruik van Facebook.

Waarom verdient Facebook in Nederland meer aandacht?Niet omdat ik verwacht dat Facebook binnenkort de positie van Hyves overneemt. Daarvoor heeft Hyves inmiddels voldoende kritische massa. Maarde manier waarop zij haar gebruikers betrekt in de ontwikkeling van het platform zelfis bijzonder.

Facebook daagt programmeursuit widgets te maken en geeft hen de mogelijkheid daar zelfgeld aan te verdienen! Bijvoorbeeld door de inkomsten van Google Adsense. Dat is een heel ander business model danMySpace en Hyves hanteren. Daar zijn de inkomsten primair voor de aandeelhouders. Een overtreffende trap vanWeb 2.0?

Het aantal nieuwe door gebruikers ontwikkelde applicaties op Facebook groeit dan ook explosief. En dat maakt het netwerk interessant. Het ontwikkelt zich continu en dat wordt op geen enkele wijze belemmerd. Het enige probleem nu is nog het verdienmodel voor de eigenaren zelf. Maar dat kan altijd nog. Immers Google is ook zo begonnen.

Over Google gesproken, Facebook lijkt me een mooie overnamekandidaat voor de online mediagigant.

1 –> Lees ik net dat Microsoft interesse heeft in Facebook!

2 –> Lees ik op Emerce dat Hyves ook opener wordt (( in de toekomst)). Kortom een niet meer te stoppen trend die enorm veel mogelijkheden biedt.

Twitter

    De nieuwe web2.0 dienst Twitter is immens populair.Wellicht licht het aan mij, maar mij gaat hette ver omiedereente laten wetenwat ik ieder moment doe. Dat hou ik liever voor mezelf. (Lees hier wat Twitter is)

    Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Zo zieje dat op Windows live Messengeral veel mensen zichlatenvolgen (ben thuis, ben in vergadering etc.) en hebben velentegenwoordig hun mobiele telefoon dag en nacht aanstaan.Kennelijk bestaat er een innerlijkedrang om altijd bereikbaar of aanwezig te zijn. Daar moet in de psychologie literatuur over zijn.

    Het druist wel regelrecht in tegen gedachte dat het gebrek aan privacy nog eens het einde van het internet zou kunnen betekenen.Zo zie je maar…