Internationale verschillen in webdesign

Internationale websites verschillen vaak sterk van land tot land. Zo bevat Youku.com, de Chinese variant van Youtube maar liefs 19 hoofdnavigatie items en zes tabs. De Nederlandse variant telt zes hoofdnavigatie items en geen tabs. De verschillen in webdesign zijn niet toevallig. De sites spelen in op de specifieke gewoontes en culturele achtergrond van de sitebezoekers. Dit artikel beschrijft de belangrijkste aandachtspunten bij het ontwerpen van websites voor verschillende landen.
Read More

Business case voor de corporate website

Bij de meeste corporate website projecten ontbreekt een gedegen business case. Organisaties vinden het lastig om de baten van online corporate communicatie in geld uit te drukken en laten dit dan maar gemakshalve achterwege. Een gemiste kans. Dit artikel schetst de voordelen van een business case voor de corporate website en biedt handvatten voor het opstellen ervan.
Read More