Digital Disruption

“je kan maar beter jezelf overbodig maken, voordat iemand
anders dat voor je doet”

 

Clayton Christensen