Internationale verschillen in webdesign

Internationale websites verschillen vaak sterk van land tot land. Zo bevat Youku.com, de Chinese variant van Youtube maar liefs 19 hoofdnavigatie items en zes tabs. De Nederlandse variant telt zes hoofdnavigatie items en geen tabs. De verschillen in webdesign zijn niet toevallig. De sites spelen in op de specifieke gewoontes en culturele achtergrond van de sitebezoekers. Dit artikel beschrijft de belangrijkste aandachtspunten bij het ontwerpen van websites voor verschillende landen.
Er is steeds meer bekend over de overeenkomsten en verschillen in gedrag van sitebezoekers uit verschillende windstreken. Deze culturele verschillen zijn vaak cruciaal voor de effectiviteit van een website. In dit artikel bespreek ik zes elementen om rekening mee te houden bij het ontwerp van websites voor verschillende landen of regio´s:

  1. Taal
  2. Symbolen
  3. Kleurgebruik
  4. Lokale aanduidingen
  5. Online koopgedrag
  6. Navigatie en usability

1.Taal.

Het meest voor de hand liggende verschil tussen sites van verschillende landen is uiteraard de taal. Elke taal heeft zijn eigen lengte voor dezelfde inhoudelijke content. Zo neemt het aantal karakters bij een vertaling van het Engels naar het Frans of Duits gemiddeld 30-50% toe. Dit betekent dat je in je ontwerp rekening moet houden met tenminste een verdubbeling van de benodigde ruimte.

In het bijzonder bij de hoofdnavigatie heeft een verschil in tekstlengte grote consequenties. Zo telt het Poolse “STRONA GŁÓWNA” meer dan drie keer zoveel karakters als het Engelse “HOME”. Chinees en Japans zijn daarentegen juist weer veel korter en vragen om een unieke typografische behandeling.

Behalve de taal zelf, moet je ook rekening houden met de tone of voice. De vlotte informele toon waarmee je op Amerikaanse sites wordt aangesproken, valt in het verre Oosten minder goed. In Japan is het beter om de gebruiker te begroeten met zijn achternaam. Ook binnen hetzelfde taalgebied is de tone of voice een gevoelig onderwerp. Het tutoyeren van de bezoeker, wat in Nederland normaal is, wordt door onze Zuiderburen veel minder gewaardeerd.

2.Symbolen

Sommige webdesigners proberen de taalproblemen op te lossen door symbolen te gebruiken. Echter niet alle symbolen worden universeel herkend. Het in Nederland en de Verenigde Staten gebruikelijke winkelwagentje kan zelfs een Engelsman verwarren. Engelsen zijn veel bekender met een boodschappenmandje.

Ook illustraties kunnen niet klakkeloos van het ene naar het andere land worden gekopieerd. In Engeland is het normaal om een illustratie van een tafel te gebruiken om een tabel aan te duiden. Dit omdat in het Engels het woord table zowel tafel als tabel betekent. In het Duits zijn de woorden tisch en tabelle echter zo verschillend, dat geen Duitser hier een touw aan vast zou kunnen knopen.

Symbolen betekenen niet overal hetzelfde

3.Kleurgebruik

Het gebruik van kleur in een webdesign, werkt vaak heel krachtig omdat het nog sterker dan woorden of symbolen emoties kan oproepen. Echter de associaties die mensen in verschillende landen hebben met kleuren, kunnen heel anders of zelfs het tegenovergestelde zijn. Zo staat rood in het Westen voor passie en liefde, in Zuid-Afrika is rood de kleur van de rouw. Het volgende overzicht is een veelgebruikt hulpmiddel bij het ontwerp van websites voor verschillende landen.

De symbolische waarden van kleuren wereldwijd

Rood
China succes, feest
India zuiverheid
Zuid-Afrika kleur van rouw
Rusland Communisme
Verre Oosten gedragen door bruiden
Westen gevaar, liefde, passie, stop, fout
Oranje
Ierland religie (protestant)
Nederland koningshuis, voetbal, sport
Westen creativiteit, herfst, Halloween (met zwart)
Geel
China Voedzaam
Egypte kleur van rouw
Japan lef, moed
India Handelaars
Verre Oosten gedragen door bruiden
Westen hoop, gevaar, laf
Groen
China een groene hoed bij een man geeft aan dat zijn vrouw vreemdgaat
India Islam
Ierland symbool van het hele land
Westen lente, jeugd, biologisch, goed,
kerst (met rood)
Blauw
Iran kleur hemel en spiritualiteit
Westen depressie, verdriet, conservatisme
Paars
Thailand kleur van rouw (weduwen)
Westen Koningshuis
Wit
Verre Oosten Begrafenissen
Westen trouwen, investeerders, goed, ziekenhuizen, artsen, vrede
Zwart
China kleur voor jongens
Westen begrafenissen, dood,
Halloween (met oranje), onderwereld, rebellie

Bron: www.about.com 

Houd er daarnaast rekening mee dat kleuren overal ter wereld met politieke partijen worden geassocieerd (zie ook: Wikipedia: Political colour)

4.Lokale aanduidingen

Om dezelfde reden als bij kleurgebruik is het belangrijk om dubbelzinnigheden te voorkomen in het gebruik van lokale tijd, meeteenheid, datum formaat (mm-dd-yy of yy-mm-dd), seizoen en muntsoort.  Schrijf een datum daarom altijd voluit (5 jan 2010 ipv 05-01-’10) om verwarring te voorkomen. Automatische conversie van muntsoort, gewicht en meeteenheid zijn ook essentieel. Zelfs als een website alleen voor de lokale markt is ontworpen, is het belangrijk alle mogelijke dubbelzinnigheden in  eenheden te voorkomen.

5.Online koopgedrag

Voor e-commerce websites is het belangrijk rekening te houden met de lokale verschillen in het online koopgedrag. Niet in ieder land gebruikt men bijvoorbeeld een credit card of beschikt over mogelijkheden als iDeal. Duitsers geven de voorkeur aan het betalen op rekening of betalen via een ‘Bankeinzug’. Afrikanen en Chinezen willen graag afdingen. Ook het gebruik van de zoekmachines verschilt per land.  Zo is in China een hoge score in Baidu veel belangrijker dan een hoge Page Rank in Google.  Stel je dus goed op de hoogte van de lokale koop- en surfgewoontes voor je met het optimaliseren van je website aan de slag gaat.

6.Navigatie en usability

Hoewel Amerikanen en Europeanen anders reageren op taal, symbolen en visual design, geldt dat eigenlijk niet voor de navigatie en usability van websites. Amerikaanse usability richtlijnen zijn vaak net zo goed toepasbaar in Europa en andersom. Hoe anders is dat voor landen waar men een andere leesrichting heeft en landen met een niet-westerse cultuur.

Onderzoek van Usability by Design wijst uit dat het simpelweg omzetten van websites met een links-naar-rechts taal naar een recht-naar-links taal problemen oplevert met met de zichtbaarheid. Gebruikers zien simpelweg de verschillende opties niet meer door de plaatsing op de site en deze worden dan ook niet meer in overweging genomen.

Het grootste verschil in navigeren treffen we aan in Azië. Waar wij gewend zijn aan overzichtelijkheid en niet te veel keuzes op een pagina is het de gewoonte in Azië om zoveel mogelijk op een pagina te plaatsen. Net zoals in de winkelstraten in Hong Kong of Peking zijn de homepages van de top twintig Chinese website gevuld met zoveel mogelijk tekentjes, tabjes en knipperende banners.

 

Chinese versie van de nieuwsportal Sina.com
Amerikaanse versie van Sina.com

 

Een willekeurige homepage in Azië is ook langer dan die van een Europese of Amerikaanse website. Om te scoren moeten Aziatische websites direct laten zien dat ze veel content in huis hebben. Dit verklaart bijvoorbeeld dat het veel drukkere Yahoo! het in China, Japan en Korea veel beter doet dan het sobere Google.com.

 

Lengte van de homepage van Yahoo in verschillende landen. Bron: cxpartners

Conclusie

De culturele achtergrond van een sitebezoeker is zeer bepalend voor de manier waarop hij een website tot zich neemt. Bij het ontwerp van een website voor verschillende landen is het essentieel om rekening te houden met zaken als tone of voice, symbolen en de symboliek achter kleurgebruik. Bij het ontwerp van niet-westerse websites is het tevens noodzakelijk dat de navigatie en usability op de specifieke doelgroep wordt afgestemd.

Om niet in de hierboven genoemde valkuilen te trappen, is het verstandig op een of ander manier gebruik te maken van lokale expertise. Het is daarbij aan te raden ook lokale gebruikers in de ontwerp- en testfase te betrekken, bijvoorbeeld door een gebruikersonderzoek op afstand uit te voeren.