The Cluetrain Manifesto anno 2007

Onder de naam The Cluetrain Manifesto stelden vier internetpioniers een manifest op van 95 stellingen over de toekomst en impact van het internet op onze economie en samenleving. Het manifest is een bloemrijke aanklacht tegen de traditionele manier van zakendoen in de westerse samenleving.Dit gebeurde in 1999 aan de vooravond van de grote internet hausse. Een jaar later verscheen het gelijknamige boek. Het boek werd een bestseller en wordt anno 2007 door velen als de bijbel van online business beschouwd.

Ik las de stellingen van de Cluetrain Manifesto zo rond het jaar 2000, in de tijd dat ik de overstap maakte van Science & Strategy naar Clockwork. De inhoud sloot goed aan op het gedachtengoed van die tijd en ook ik had veel vertrouwen in de netwerk economie die door Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, and David Weinberger wordt geschetst. Al nam ik de stellingen wel met een korreltje zout.

Het einde van de internethausse maakte ook een einde aan de populariteit van het boek. Een periode van degelijk internet pragmatisme brak aan, waarin de wensen van de consument lang niet altijd voorop stonden. Tot op de pixel nauwkeurig moest worden hardgemaakt of een internet investering financieel gerechtvaardigd kon worden.

Nu het internet zijn tweede leven doormaakt, wordt het boek weer veelvuldig geciteerd. Het leek mij dan ook de moeite waard om de tekst na zeven jaar weer eens te lezen en op actualiteit te beoordelen.

Het basisprincipe van The Cleutrain Manifesto is dat de marktverhoudingen in een open netwerkeconomie gelijkwaardig worden. In door netwerken verbonden markten ontstaat een menselijke manier van communicatie tussen producent en consument, wat er toe leidt dat vraag en aanbod beter opelkaar zullen aansuiten en de markt intelligenter wordt.

In deze zin is de essentie van het manifest mijn inziens actueler dan ooit. Marketeers moeten zich open stellen voor de invloed van consumenten en hebben via het internet alle middelen voorhanden dit te doen.�Die consument kan met datzelfde internet merken maken of kraken. Deze ‘consumerpower’ dwingt producenten consumentgericht te handelen.

Toch zou ik het Cluetrain Manifest niet meer als actueel willen bestempelen. Het taalgebruik is archaïsch en bevat een groot aantal open deuren. Op www.cluetrain.com ontdekte ik naast de oorspronkelijke stellingen ook een Nederlandse versie, vetaald door Wiebe van der Worp. Wiebe heeft “networked market” vetaald in “vernette markten”. Dit weerhield mij ervan om verder te lezen en Wiebe een mailtje te sturen.

Hij reageerde als volgt:

Mogelijk is jouw woordenschat groter dan die van mij maar ik zou zo 123 geen beter woord hebben. Als je het toch gelezen had dan was je vanzelf op de volgende tekst gestuit:

—–

Bij de vertaling heb ik de Duitse variant er af en toe bij genomen, en ik zag dat “networked” vertaald was naar “vernetzt”. Na het bestuderen van wat alternatieven in het Nederlands heb ik besloten om het woord “vernetten” in te voeren. Het is immers al te zot om alle regels met “networked market” te vertalen naar “via een netwerk met elkaar verbonden markt”.

Maar ben ik dan de eerste die tegen dit probleem aanloopt in een land met 16M inwoners? Blijkbaar wel, en dit wordt nog eens bevestigd door het feit dat er op het web bar weinig in de Nederlandse taal te vinden is. Dat is eigenlijk ook de basis van http://wiki.vrijschrift.org: Proberen een brug te slaan tussen die tweewerelden.

—–

Dat laatste – de brug slaan – is een utopie maar het probleem is hopelijk duidelijk. Input welkom!

Groet, Wiebe

En zo stond ik met mijn mond vol tanden. Een hedendaagse vertaling van het Cluetrain Manifesto…? Lijkt me een mooie uitdaging. Wie durft?

Het boek is gratis te downloden op www.cluetrain.com