Gezocht: moed en creativiteit

Ernst & Young publiceerde deze maand Mediabarometer: Eyeballs & communities. Een goed overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot online sociale netwerken. Een van de conclusies van het onderzoek is dat adverteren op sociale netwerksites, ondanks de enorme gebruikersaantallen, nog niet erg populair is. Ernst en Young geeft als verklaring dat adverteerders huiverig zijn voor advertenties op de netwerksites omdat ze de inhoud van deze sites niet in de hand kunnen houden.

Ik ben bang dat de conclusie van Ernst & Young waar is. Veel marketeers zijn risicomijders. Zij bepalen graag zelf voor 100% hoe er over hun product of bedrijf wordt gecommuniceerd. Alles wat dat in de weg staat, vertroebelt het beeld of imago dat het bedrijf rond haar product en dienstverlening wil oproepen. De keuze voor het inkopen van traditionele mediaruimte ligt in dat geval meer voor de hand dan te experimenteren op sociale netwerken, waar consumenten ook reageren, interpreteren en elkaar informeren.

Dat dit laatste veel meer potentie heeft dan de klassieke massamedia, wordt door menigeen gemakshalve genegeerd. En dat is jammer. Want juist in sociale netwerken kunnen bedrijven goed volgen hoe de consument over hen denkt; op hun persoonlijke pagina’s geven zij ongevraagd hun ongezouten mening. Zowel positief als negatief. En daar kan een bedrijf wat mee doen.

Negatief sentiment kan tijdig in de kiem worden gesmoord door snel te reageren op geuite klachten. Positieve reacties kunnen juist worden gestimuleerd en uitvergroot door de versterkende werking het sociale netwerk. Maar daar is wel enige creativiteit en moed voor nodig. En daar lijkt het de hedendaagse marketeers aan te ontbreken.

Het wordt kortom tijd voor nieuw bloed in de marketingdirecties. Mensen die creatief durven te denken en bereid zijn om met de consument de dialoog aan te gaan. Alleen dan kunnen de mogelijkheden van het huidige tijdperk optimaal worden benut.

Download hier het rapport: Eyeballs & communities van Ernst & Young